Beste medewerksters,
beste medewerkers,

Om arbeidsongevallen en onveilige situaties te vermijden en aan onze hoge eisen en aan die van onze klanten te voldoen, hebben we een uitgebreid concept voor veiligheid op het werk en deze handleiding ontwikkeld.

De handleiding bevat alle informatie die rond uw werkplaats voor u be- langrijk is, evenals uitscheurbare kaarten voor verbeteringsvoorstellen. Maak gebruik van deze kaarten om onveilige situaties en gevarenbronnen te melden.

Enkel met uw hulp kunnen we de passende tegenmaatregelen nemen en uw veiligheid garanderen. Uw gezondheid ligt ons persoonlijk nauw aan het hart – hou ons aan ons woord en help ons een gezond en daadkrachtig LOEWEn-team te blijven.

Uw management team
Charlotte Loewe en Klaus Godenschweig

VERBETERINGSVOORSTELLEN INDIENEN


Enkel met uw hulp kunnen we de passende tegenmaatregelen nemen en uw veiligheid garanderen. Uw gezondheid ligt ons persoonlijk nauw aan het hart - hou ons aan ons woord en help ons een gezond en daadkrachtig LOEWEn-team te blijven.

De beste verbeteringsvoorstellen worden beloond met een premie!

maximaal 3 foto's