Drodzy Pracownicy,

Aby uniknąć wypadków przy pracy i sytuacji niebezpiecznych oraz spełnić wysokie wymagania zarówno naszej firmy, jak i naszych klientów, opracowaliśmy kompleksową koncepcję bezpieczeństwa pracy oraz niniejszy informator.

Informator zawiera ważne dla Ciebie informacje na temat Twojego miejsca pracy, jak również karty do oderwania, przeznaczone na zgłoszenie Twoich propozycji ulepszeń. Zachęcamy Cię, abyś skorzystał z tych kart i zgłosił niebezpieczne sytuacje i źródła zagrożeń.

Tylko z Twoją pomocą możemy podjąć odpowiednie środki zarad- cze i zagwarantować Ci bezpieczeństwo. Twoje zdrowie jest dla nas osobiście ważne – trzymaj nas za słowo i pomóż nam pozostać zdrowym i energicznym zespołem LOEWE.

Dyrekcja
Charlotte Loewe i Klaus Godenschweig

TUTAJ PROPOZYCJE ULEPSZEŃ


Tylko z Twoją pomocą możemy podjąć odpowiednie środki zarad- cze i zagwarantować Ci bezpieczeństwo. Twoje zdrowie jest dla nas osobiście ważne - trzymaj nas za słowo i pomóż nam pozostać zdrowym i energicznym zespołem LOEWE.

Najlepsze propozycje ulepszeń zostaną nagrodzone!

maksymalnie 3 zdjęcia